Flexibel och kostnadseffektiv transporterservice av hög kvalitet – tillsammans lyckas vi

Tillsammans lyckas vi

Förutsättningarna för en fungerande leveranskedja är samarbete och ett bra partnernätverk. VJ -WORKS fyller sin egen nisch genom att leverera transportservice av trailers och inhemska transporter av hög kvalitet. Vi vill vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder bestående av speditörer, logistikföretag och företag inom handel- och industri. VJ-WORKS skapar förutsättningar för framgång genom att föra samman kunnande och verkställande

Mer än delarnas summa

Vår verksamhet omfattar hela Finland. Alla våra kunder och samarbetspartners är med att skapa en gemensam värdekedja för transporter. En vid krets av kunder och samarbetspartners utgör en god grund för effektiv transportverksamhet. Samtidigt har vi online kontroll över våra fordon och vår kunniga personal söker hela tiden lösningar för att spara både våra kunders resurser och miljön.

Vi är erfarna och entusiastiska. Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår service.

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
VJ-WORKS Ab
FO-nummer: 2705583-7
Adress: Ansatie 4, 01740 Vantaa, Finland
Tfn: 040-4839900

2. Handläggare av registerärenden
Alexandra Tschurbanoff
Adress: Ansatie 4, 01740 Vantaa, Finland
alexandra@vj-works.fi

3. Registrets namn
VJ-WORKS Ab:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

stänga [x]

Omfattande trailer tjänster

VJ-WORKS kan trailertransporter. Vår verksamhet började med en trailerdragare 2007. Sen dess ha vi vuxit till oss och hanterar ca 100 trailerenheter per dag inom Finland och Skandinavien.

Läs mera

Smidiga inlands transporter

Från Karleby till Eno, Från Tusby till Vanda, vart eller vad som transporteras är inget problem. Vår transportservice täcker hela Finland och med hjälp av vårt nätverk och vårt lokaliseringssystem hittar vi en lösning till alla transportbehov.

Läs mera

Marecap Trans Oy

Marecap trans Oy är ett finskt transportbolag som specialiserar sig på krävande specialtransporter och transporter i ostlig riktning. Bolaget är grundat 1992 och har varit marknadsledare i 20 år.

Läs mera

VJ-WORKS Oy

Ansatie 4, FI-01740 Vantaa, Finland

info@vj-works.fi
+358 207 411 380